DLG Challenger Sales

KUNDEUDTALELSE: DLG SALES ACADEMY

VI SKAL UDFORDRE OG LEDE VORES KUNDER

DLG Sales Academy er den største samlede uddannelsesindsats i DLG og en kæmpe satsning, som skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden er på forkant med vores kunder og markedet.

Vores kunder bliver større og mere professionelle, hvilket stiller høje krav til os. DLG Sales Academy er en udvidet salgsuddannelse, som salgsledelsen, produktchefer og produktkonsulenter (200 ledere og medarbejdere) alle skal igennem med det formål at sikre en reel opkvalificering af hele salgsstyrken med fokus på ny viden og indsigt indenfor forhandlingsteknik, forretningsforståelse, salgspsykologi og mentale kompetencer.

Blandt flere udbydere valgte vi at gennemføre processen med BOOST-GROUP, da vi mente at de ville være bedst til at udvikle og rykke vores salgsorganisation, gennem deres tilgang til processen og unikke Challenger koncept. Det viste sig at være det helt rigtige match.

Opkvalificering fra top til bund
I foråret 2018 var direktionen, detaildirektører og Axelborgchefer igennem et 2 dages Salgsmanagement forløb med fokus på at sikre et fælles og ny salgssprog i hele organisationen. Herefter gennemførte produktchefer et 2 + 1 dages Salgsledelse og Train-the-Trainer forløb med fokus på implementering af de nye salgsværktøjer og forankring af en ny salgskultur.

Herefter gennemførte vi et struktureret akademiforløb med SVU tilskud, herunder:

 •  6 hold – 150 Produktkonsulenter/sælgere
 • Hvert forløb bestod af 7 dage + eksamen – delt op i 4 undervisningsdage og 3 træningsdage, hvor der arbejdes med at bruge de tillærte værktøjer og viden på egne kundecases.
 • På træningsdagene deltog salgsledelsen (produktchefer), med sparring på kunder, marked og DLG-aspekter. Målet var ligeledes at sikre optimal forankring og opfølgning i hverdagen.
 • Uddannelsesforløbet var en DLG tilpasset udgave af akademifaget ”Challenger Sale og Salgspsykologi” og gav 10 ECTS point, da eksamen var bestået.
 • Eksamen er mundtligt med udgangspunkt i egen projektopgave. Der afleveres 8 siders opgave, som tager udgangspunkt i egen kundecase, og hvordan værktøjerne og den tillærte viden bringes i spil i den pågældende case.
 • Gennemsnitskarakteren på 150 deltagere var overraskende 10,2!
 • Den nye viden har allerede givet mærkbare resultater i prisforhandlingerne med vores kunder.

Gevinster DLG SALES ACADEMY

 • Reel opkvalificering af hele salgsstyrken
 • Fælles nyt salgssprog og fælles værktøjskasse på tværs af geografi, produktområder og selskaber
 • Deling af succeshistorier og best practice
 • Tænke og agere som en udfordrer (Challenger). Vi skal kunne anvende de psykologiske aspekter i salget (bl.a. personprofiler, forretningsforståelse, Challenger tilgang), de salgshåndværksmæssige værktøjer (Salgsstrategi, planlægning, kommunikation, relationssalg, spørgeteknik/SPIN, indvendingsbehandling, prispres, forhandlingsteknik, salgsplanlægning, DISC, arketyper, markedstrends, m.m.).
 • I højere grad anvende værdibaseret salg, så kunderne oplever en større værdi i samarbejdet med DLG.

CUSTOMER EXPERIENCE

PRODUKTCHEF
“Vi er til eksamen hver eneste dag! Det var et spændende, udfordrende, lærerigt og meget brugbart forløb. Jeg tænkte inden, at nu skal vi afsted på et nyt salgskursus og lære nye eller have gentaget salgsværktøjer, som jeg alligevel ikke ville få brugt. Det blev gjort til skamme, da vi virkelig blev introduceret og trænet i helt nye Challenger salgsværktøjer der har gjort mig selv og hele salgsorganisationen bedre til at lede vores forskellige kunder.

Jeg kan mærke, at alle har en øget gennemslagskraft og møder kunderne i øjenhøjde med fokus på at skabe værdi i stedet for blot at fokusere på prisen. Challenger salgsforløbet har styrket vores salgskultur og mentalitet, hvor alle taler samme sprog, bruger de samme salgsværktøjer og deler best practice. Vi er samtidig stolte af, at alle uden undtagelse fik flotte karakterer til eksamen, som nu skal konverteres til flotte karakterer hos vores kunder. Vi er til eksamen hver eneste dag. Martin og Jan (BOOST GROUP) TAK for et fantastisk forløb. Jeg er Challenger!”

PRODUKTKONSULENT
”Her et par dage efter har jeg stadig armene i vejret. Det var simpelthen så hamrende godt. Jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle forvente inden, men blev meget positivt overrasket. Det er virkelig et kursus, som os sælgere, kan bruge til noget. Martin og Jan fra BOOST-GROUP var virkelig dygtige og skal have en kæmpe cadeau. De havde gjort et kæmpe arbejde for at lære DLG at kende og sætte sig ind i vores kunder og forstå landmandens hverdag. Der var virkelig kød på det, de kom med og meget relevant. Der var rigtig god stemning, og vi blev blandet godt, og der blev hele tiden rykket rundt blandt os. Vi arbejdede både med, hvilken DISC type man selv er og ikke mindst, hvilke Arketyper vores kunder er, så vi matche og lede vores kunder i forhandlingerne. Det var meget brugbart, og jeg lærte også mine kolleger bedre at kende. Det er rigtig godt, at vi arbejder med de samme salgsredskaber og salgstilgange, så vi arbejder på samme måde og bliver samlet i én båd. I forløbet har vi fået en ny og stærk værktøjskasse at arbejde med, og jeg er allerede begyndt at bruge værktøjerne og opnået mærkbare resultater i prisforhandlingerne med vores kunder. Det virker! I det hele taget ville det være super, hvis vores Kundecenter og chauffører også gennemgår noget lignende, så vi alle har samme salgstilgang og servicetilgang til vores kunder. Det ville være super.”

Kontakt os – Få en uforpligtende snak

Så vi kan tage en snak, det koster ikke noget.

Adresse

BOOST GROUP APS
Niels Andersensvej 46B
2900 Hellerup

Kontakt

Tlf: 71999299
Email: info@boost-group.dk
CVR Nr: 37061646

GRATIS INSPIRATIONSMØDE

BOOK et gratis inspirationsmøde med os i dag på tlf. 71 99 92 99. Fortæl os hvor du ønsker ny inspiration, så kommer vi med input til, hvordan du kan BOOSTE din konkurrenceevne.

Følg os